dimecres, 25 de maig del 2022

Escut de Malgrat a les escoles municipals

 Detall de l’escut de Malgrat a la façana de les escoles municipals, inaugurades l’any 1927.