dissabte, 30 de desembre del 2017

divendres, 22 de desembre del 2017

dijous, 21 de desembre del 2017

Terrissers

En Josep Massó i el seu oncle en Quim Massó, terrissers, als anys 20 del segle passat. Fabricaven olles i plats que exportaven a Valencia i Cadis.

L'Abans


diumenge, 17 de desembre del 2017

Esbart Dansaire Malgratenc

L'Esbart Dansaire Malgratenc es va crear als anys 40 dins la Secció Femenina del Frente de Juventudes. Va ser femení fins a principis dels 50, en què va pasar a ser un grup mixt.

A les fotos podem veure el Ball del Tortell, a l'any 1954, i el Ball amb Esclops, a Can Guillem, l'any 1955.

L'AbansMiquel Comas, esmolador i barber

Una foto de Miquel Comas amb el seu fill Antoni, a principis del segle XX. En Miquel Comas esmolava ganivets i feia de barber al carrer de Passada.

L'Abans

dissabte, 16 de desembre del 2017

Vista general després de la nevada del 1962

Vista general de Malgrat després de la nevada de Nadal del 1962.


Pagesos a principis del segle XX

Un grup de pagesos treballant al pla de Grau, probablement a principis del segle XX.

Fons Josep Diviu


Drassanes

Una vista de la nau principal de les drassanes (més conegudes com l'astillero)

Fons Josep Bechdejú


Vista general de Malgrat

Vista general de Malgrat en una postal d'Àngel Toldrà Viazo (ATV), que va ser un pioner de l'edició de postals a Catalunya, i que va recorrer el país entre 1905 i 1930 amb un fotògraf prenent fotografíes. Això ens permet datar la postal del primer terç del segle XX.
Els pins

Una postal dels pins de la platja dels anys 50 (la via encara no tenia les catenàries pels trens elèctrics, que es van muntar l'any 1957, i el primer tren elèctric va passar el dia 1 d'agost del 1958)


Hotel Guillem

El bar i el pati interior de l'hotel Guillem als anys 60.diumenge, 15 d’octubre del 2017

La subestació elèctrica del Castell

Una vista de la subestació eléctrica del Castell des del costat sud. També es pot veure la chemeneia de la Fàbrica de l'Aigua.
El banc del Mas Bon Pastor

El famós banc del Mas Bon Pastor, situat al camí que bordejava la riera, construit sobre del canal de reg.


dissabte, 5 d’agost del 2017

dilluns, 24 de juliol del 2017

Vista aèrea del delta de la Tordera

Unes vistes aérees del delta de la Tordera abans que s'hi fes cap urbanització.

Fons fotogràfic SACE. Cartoteca Digital de l'ICGC, publicades al blog "La natura a la Baixa Tordera" del 10.06.2016

Dues fotos de l'any 1965, exactament del 1er d'octubre:Dues fotos de l'any 1970, exactament del 26 d'octubre:

dimecres, 19 de juliol del 2017

Contracte per la construcció de l'hospital

Contracte per a la realització del que avui coneixem com a l'Antic Hospital de Malgrat. És de 1626 i culmina un procés iniciat els anys 1594 i 1614.

Del blog Des del Castell.

http://desdelcastell.blogspot.com.es/…/regal-pels-40000.html

Transcripció parcial:

Vilenova de Palafolls
En Nom de Déu Sia. Amen
Per y entre los honorables Joan Mon, Joan Pau Borrell y Pere Jordi Moresch lo present y corrent any hobrers de la Iglésia parrochial de Sant Genís de Palafolls y per dita raho de dita Hobra protectors y governadors y administradors del Hospital dels Pobres de dita parrochia de la Vilanova de Palafolls, constituit i fabricat de una part y
Mestre Bernat Salvador, mestre de cases de la vila de Mataró de part altra
Per y entre dites parts per causa y rahó de les causes jus scrites son estats fets y pactats, firmats y jurats los capitols seguents:

E primerament, considerant dits honorables hobrers y Salvador, que per la fàbrica y construcció del dit Hospital se han fet y fermat dos actes y concordies per y entre los Honorables Senyors Hobrers aleshores de dita hobra per administradors de dit Hospital, hu a 10 de abril any 1594, y altre a 25 de setembre de 1614,de una part y Joan Torres y Dionís Torres son fill de part altre, axí y segons en dits actes respective està expressat los quals actes no obstant dita hobra mai no es vinguda a son degut effecte; per asso, desytjant dits honorables hobrers que dyta hobra tinga la fi desytjada per a que millor los pobres de Jesuchrist sien millor hospedats y ell sia servit fent aquestes coses..."

Vaixell abandonat

La Vanguardia del 11 de juliol de l’any 1917 portava que s’havia trobat un vaixell abandonat mig submergit i encastat a la sorra entre Malgrat i Pineda.


La revista Ibérica, del 18 d'agost del 1917 portava un reportatge gràfic sobre aquest vaixell.diumenge, 11 de juny del 2017

Inauguració del Passeig Marítim

El 16 de juny del 1985, l'alcalde Josep Mora i Girons va inaugurar el Passaig Marítim. Estava acompanyat del conseller de Comerç i Turisme, Francesc Sanuy i Gistau i del director general de Turisme, Miquel Sanz.


dijous, 1 de juny del 2017

Ràdio Malgrat

El 22 de feber del 1981, l'emissora de Ràdio Malgrat va emetre per primera vegada.


dimecres, 31 de maig del 2017

Grup nacionalista de La Falç

Els redactors de La Falç es varen fotografiar l'any 1917, i en ella hi podem identificar Lluís Mateu, Isidre Verdaguer, Francesc Fontrodona, Joan Bofí, Josep Costa i Vicenç Bayarri.

Cal destacar que l'edat mitjana dels redactors de La Falç era de 18 anys quan van començar a editar el periòdic, l'any 1916.

Del llibre "Malgrat de Mar, Crónica d'un segle"

Malgratenques a principis del segle XX

Un grup de malgratenques a principis del segle XX. Entre elles, Pepeta Marquès i Caterina Montalt.

Del llibre "Malgrat de Mar, Crónica d'un segle"


Mines de ferro

Obrers de les mines de ferro posant amb una vagoneta.divendres, 26 de maig del 2017

Joan Campassol i Calvell, notari

El notari Joan Campassol i Calvell, nascut a Barcelona l'any 1865, va arribar a Malgrat l'any 1893. A més de la seva feina de notari, va comprar i va millorar el servei d'aigua potable, va muntar una fabrica de generes de punt al carrer del Carme, a l'edifici del Centre, i, l'any 1897, va comprar la casa modernista del carrer de Mar, fins llavors coneguda com Can Sabina.

Va exercir de notari a altres llocs, però, per morir, als 74 anys, va escollir Malgrat.A La Falç del 6 de juny del 1917 hi podem llegir un escrit dient que es feien obres a la fàbrica del "notari" del Carrer del Carme per convertir-la en un centre catòlic.