diumenge, 10 de juliol de 2016

Carrer de Mar

Una postal del carrer de Mar, probablement de principis dels anys setanta (el nom del carrer del Carme encara era Milans del Bosch)

Publicada per Dani Gisbert al grup de Facebook Tu no ets de Malgrat si no...


Fàbrica de can Masriera

La fàbrica de can Masriera, al carrer de Sant Esteve, on s'hi fabricava maquinària per la industria del textil.

Fons Antoni PochCarrer de Sant Pere

El carrer de Sant Pere abans de la seva pavimentació. Veient fotos com aquestes s'enten que els de Barcelona, quan anaven als pobles, diguessin que anaven a can Fanga.

Fons Josep Bechdejú


Vista general

Vista general de Malgrat amb la fàbrica de l'aigua. En un primer pla, una plantació de vinyes..

Foto publicada al grup de Facebook Tu no ets de Malgrat si no..., per Francisco Aragon Nicola


Plaça de l'Església a l'època de la república

La plaça de l'Església als anys trenta: el cotxe, matrícula B-54275, es va matricular l'any 1933, i el rètol del carrer de Mar porta el nom de carrer Canalejas, que es va canviar l'any 1936 pel de carrer Durruti.