dimecres, 29 de gener de 2020

dimarts, 28 de gener de 2020

diumenge, 26 de gener de 2020

Camp de futbol inundat, any 1951

El camp de futbol de les fabriques inundat. Podem, més o menys, deduir la data de la foto de l'estat de construcció de la Proquima.